Billboards  

Wanneer je jouw campagne groots wil aanpakken

    Billboards creëren de grootste impact op het zichtbereik

   Flexibiliteit in schaal: lokaal, regionaal, nationaal

    Focus op woon-werkverkeer, gemotoriseerd verkeer 

Billboard 20m² - Reclame Quintens

Billboards zijn jouw go-to wanneer je impact creëren met XXL formaten. Met groottes van 4- tot 36m² zijn er uitgebreide mogelijkheden om je maximaal te richten tot het gemotoriseerd verkeer op N- en verbindingswegen in heel België. 

Met meer dan 5.9 miljoen personenwagens op Belgische wegen heb je meteen een raming van de potentiële reikwijdte.

Campagnes vanaf 

2 weken

Individuele selectie van 

locaties mogelijk

Beschikbaar in België 

Benieuwd naar de billboards in jouw regio?