Hoe komt de prijs van een billboard tot stand?

Het spreekt van zich dat hoe meer je van iets koopt, hoe goedkoper het wordt. Al hangt de prijs van een billboard wel van meer factoren af. De totaalprijs van een billboard bedraagt grofweg de som van de mediaprijs (huur van het bord), de geldende taksen, het drukwerk en de taks voor aanplakking. Daarnaast variëren de prijzen voor deze onderdelen op hun beurt ook frequent. Dat vraagt om een woordje uitleg.

20 m² voor 2 weken

Out Of Home advertising (OOH) beschikt over het hoogste bereik en blootstellingsfrequentie per duizend vertoningen ten opzichte van ander massamediakanalen zoals radio, tv, magazines, enz. (Bron: Clear Channel). Billboardcampagnes, als één van de voornaamste vormen van OOH Advertising, zijn dus een zeer kostenefficiënte vorm van adverteren.

De mediaprijs van één groot 20m² billboard langs een drukke invalsweg bedraagt ongeveer 600 euro voor een periode van 14 dagen. Die raming is inderdaad zeer ruim, maar dat krijg je wanneer “het bereik” een belangrijke indicator speelt. Billboards met een grootte van 20 m² zijn de meest voorkomende variant. Maar formaten zijn zeer divers, er bestaan mogelijkheden van 4 tot zelfs 36 m² groot, en dat op alle mogelijke locaties.

Termijnen? Die variëren naarmate de doelstelling van de adverteerder van 1 week tot een periode van 3 jaar.

Goedkoper?

Als je voor langere tijd of op grotere gevelpanelen adverteert, betaal je uiteraard meer. Daarnaast spelen de sterkte van de locatie (meer passanten) en de periode van het jaar ook een belangrijke rol in de prijs. Taksen, productiekost en aanplakking schommelen minder fel.

Bij regionale en landelijke campagnes van tientallen tot enkele honderden borden kunnen reducties in de media- en productiekosten een all-in prijs per bord drastisch naar beneden halen. 

Ook terugkerende adverteerders met een lagere afname, kunnen vaak genieten van een reductieprijs, al is die niet te vergelijken met de grotere campagnes.  

Wat is nu doorslaggevend voor de prijs van een billboard?

  • De omvang van de campagne
  • Vraag en aanbod bij de verschillende netwerken: schaarste/overaanbod/forecasts op de markt
  • De locaties (bereik)
  • De duur van de campagneperiode
  • De grootte van het reclamepaneel
  • De periode in het jaar (primetime)

Overweeg jij om een billboardcampagne te voeren? Contacteer ons vrijblijvend via info@reclamequintens.be of 011 966 166, dan bezorgen we jou een campagne op maat!


Deel deze post
Adverteren op billboards, wat zijn de belangrijkste voordelen?
Lees nu